×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT30 7300 0101 8280 0963 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

Stipresnė europiečių sveikata ir ES valstybių bendradarbiavimas šioje srityje

 Veiksmingas, kokybiškas gydymas, slauga ir globa – arčiau kiekvieno žmogaus. 

 

Mūsų veiksmai

  • ES sutartyse įtvirtinti Europos sveikatos sąjungą.
  • Įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio 16-ąjį principą, pagal kurį kiekvienas turi teisę laiku gauti prieinamą geros kokybės prevencinę ir gydomąją sveikatos priežiūrą.
  • ES mastu bendrai pirkti vaistus, sudėtingą medicinos įrangą ir taip atpiginti jų kainas.
  • Panaikinti pacientų priemokas už sveikatos draudimu garantuojamas ir iš valstybės biudžeto finansuojamas paslaugas.
  • Sukurti papildomą ES sveikatos draudimo fondą retoms ir sunkioms ligoms gydyti.

Šios programos lyderiai

Visi kandidatai

Kitos Jums rūpimos temos

Miestuose ir regionuose – geresnė žmonių gyvenimo kokybė

Kiekvienam žmogui garantuoti kokybiškas švietimo, susisiekimo ir viešąsias paslaugas.

Mūsų veiksmai