×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT117300010174304396 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

LSDP savivaldos rinkimų programa
Gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną.

Atvira ir veiksminga vietos savivalda – tai lygios galimybės, patikimas valdymas, aktyvios bendruomenės, darni raida. Dabarties iššūkių akivaizdoje Lietuvai kaip niekad svarbu turėti būtent tokią savivaldą, kuri būtų savarankiška ir gebėtų spręsti konkrečias žmonių problemas. Prisiminkime – kai Lietuvos ir Baltarusijos sieną pradėjo kirsti migrantų srautai, būtent vietos savivaldai teko didžiausia našta jais pasirūpinti.

Energijos ir maisto kainoms iššokus į neregėtas aukštumas, susiduriame su dar viena krize – kaip garantuoti orų žmonių pragyvenimo lygį? Nors kai kurios priemonės tai spręsti – nacionalinio lygmens, šalies ir visos Europos ekonomikos ateitis ilgainiui priklausys nuo to, kaip prisitaikysime prie klimato kaitos. Būtent todėl Europos Sąjungos lygiu inicijuotas Žaliasis kursas, kurio sėkmė didele dalimi priklausys nuo savivaldybių vaidmens.

Deja, dabartinė vyriausybė to nesupranta. Priešingai, visi jos veiksmai skirti susilpninti vietos savivaldą padarant ją dar labiau priklausomą nuo centrinės valdžios malonės. Tik taip galima vertinti be atodairos vykdomą švietimo, sveikatos ir kitų viešųjų paslaugų „buhalterinę optimizaciją“, kai iš viršaus nuleidžiami nurodymai be savivaldos pritarimo. Vietos savivaldos finansinio savarankiškumo didinimo planai, nors ir palaikyti LR Prezidento, valdančiųjų įvairiausiais būdais taip pat vilkinami.

Galiausiai ko verti mėginimai blokuoti tiesioginius merų rinkimus arba juos padaryti „kišeniniais“. Taip dar sykį nepaisoma žmonių valios ir siekiama ją visaip riboti. Mes, socialdemokratai, griežtai nepritariame šioms dešiniųjų pastangoms visaip menkinti vietos savivaldą siekiant ją padaryti fiktyvią. Mūsų pamatinė filosofija – statyti, o ne griauti. Esame labiausiai patyrusi vietos savivaldos klausimais šalies politinė jėga. Teikiame visuomenės poreikius atliepiančią stiprios savivaldos viziją – apsaugoti kiekvieną!

Kad atkurtume Lietuvos žmonių pasitikėjimą vieni kitais, savo ateitimi ir pasididžiavimą savo valstybe, mes įsipareigojame:

Išsilavinimas kiekvienam – daugiau ir geresnio švietimo!

Energetikos inovacijos – mažesnės kainos!

Aplinkos tvarkymas ir įveiklinimas – daugiau gerovės ir švaros!

Valdymas žmonėms – daugiau savivaldos!

Svarbiausi darbai

Kultūringa, išsilavinusi ir kūrybiška visuomenė

Mūsų tikslas – Įkvėpti kultūrinį šalies pakilimą ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems Lietuvos vaikams bei perspektyvą suaugusiems.

Mūsų veiksmai

Sveikatos apsauga ir socialinių paslaugų plėtra

Gerai išvystyta, solidari sveikatos apsauga bei tvirtai suręstas socialinis saugumas yra būtina ir nepamainoma sąlyga tam, kad atkurtume pasitikėjimą savo valstybe ir jos galimybėmis.

Mūsų veiksmai

Ekonominės politikos pertvarka

Mūsų atsakymas į koronaviruso pandemijos, klimato kaitos ir kitų pasaulinių sukrėtimų sukeltą ekonominę suirutę ir tolesnę emigracijos grėsmę – įtraukios ekonomikos modelis.

Mūsų veiksmai

Daugiau galių visuomenei tvirtesnėje valstybėje

Kursime pilietinę ir teisinę valstybę, grįstą tikru demokratiniu valdymu. Tik saugi ir atvira tarptautiniam bendradarbiavimui Lietuva gali turėti tvarią ateitį.

Mūsų veiksmai