×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorius savo politinei kampanijai finansuoti gali paaukoti iki 20 VMDU dydžio auką. Aukoti gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT027300010162218067 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „AUKA“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

LSDP Seimo rinkimų programa
Gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną.

Lietuva atkūrė nepriklausomybę prieš trisdešimt metų. Per šį laiką pasiekėme reikšmingų pergalių, tačiau kelias iki demokratiškos, gerai valdomos ir klestinčios valstybės – dar tolimas.

Mūsų šalies problema – iki šiol susitelkėme tik į bendrojo vidaus produkto didinimą žadėdami pasirūpinti aplinkosauga ir socialiniu solidarumu kažkada vėliau. Taip nejučia rinkos santykiai ir vartotojiškumas tapo pagrindiniais Lietuvos kaip valstybės egzistenciją apibrėžiančiais dalykais.

Šalutinių neigiamų pasekmių – apstu. Tai ir demografiniai nuostoliai dėl nemažėjančios emigracijos ir neigiamo gyventojų skaičiaus prieaugio. Didėjanti regioninė atskirtis, turto ir pajamų nelygybė. Stiprėjantis žmonių nusivylimas politika ir traukimasis iš viešojo gyvenimo. Aštrėjančios aplinkosaugos problemos.

Koronaviruso panepidemija tik išryškino šias bėdas.

Pritardami vis stipriau aidintiems balsams šalyje kurti gerovės valstybę, keliame sau tikslą statyti jaukius ir aplinkai draugiškus Tautos namus, kur kiekvienas gyventojas jaustųsi savas ir nebūtų atstumtas.

Kad atkurtume Lietuvos žmonių pasitikėjimą vieni kitais, savo ateitimi ir pasididžiavimą savo valstybe, mes įsipareigojame:

Įkvėpti kultūrinį pakilimą šalyje ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems Lietuvos vaikams

Sukurti gerovės valstybę, kuri remtųsi sąžiningais mokesčiais, adekvačia pajamų apsauga ir sveikatos priežiūra

Įgyvendinti naująjį žaliąjį susitarimą, kuris sujungtų miestą ir kaimą, verslą ir gamtą

Suteikti daugiau galių visuomenei sutvirtėjusioje valstybėje – saugioje ir atviroje tarptautiniam bendradarbiavimui

Svarbiausi darbai

Esate verti valdžios, kuri Jus gerbtų

Lietuvoje gyvena puikūs žmonės ir jie verti valdžios, kuri visus sutelktų. Valdžios, kuri pagaliau pabaigtų tarpusavio rietenas ir kovotų už Lietuvą. Valdžios, kuri visas jėgas skirtų iki skausmo žinomų šalies bėdų sprendimui. Ir, svarbiausia, gerbtų.

Mūsų veiksmai

Kultūringa, išsilavinusi ir kūrybiška visuomenė

Mūsų tikslas – Įkvėpti kultūrinį šalies pakilimą ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems Lietuvos vaikams bei perspektyvą suaugusiems.

Mūsų veiksmai

Gerovės valstybė: sveikata, pajamų apsauga ir solidarūs mokesčiai

Gerai išvystyta, solidari sveikatos apsauga bei tvirtai suręstas socialinis saugumas yra būtina ir nepamainoma sąlyga tam, kad atkurtume pasitikėjimą savo valstybe ir jos galimybėmis.

Mūsų veiksmai

Ekonominės politikos pertvarka: žaliojo augimo link

Mūsų atsakymas į koronaviruso pandemijos, klimato kaitos ir kitų pasaulinių sukrėtimų sukeltą ekonominę suirutę ir tolesnę emigracijos grėsmę – įtraukios ekonomikos modelis.

Mūsų veiksmai

Daugiau galių visuomenei tvirtesnėje valstybėje

Kursime pilietinę ir teisinę valstybę, grįstą tikru demokratiniu valdymu. Tik saugi ir atvira tarptautiniam bendradarbiavimui Lietuva gali turėti tvarią ateitį.

Mūsų veiksmai