×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT30 7300 0101 8280 0963 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

UŽ EUROPĄ, KURIAI RŪPI KIEKVIENAS

Europos Parlamento rinkimai - birželio 9 d.

Gerbiamieji,

draugiškos ir sutariančios, stiprios ir teisingesnės – būtent tokios Europos ir tokios Lietuvos reikia mūsų žmonėms, sunkiai dirbantiems ir kasdien ieškantiems sprendimų. Žmonėms, auginantiems vaikus ir anūkus, su viltimi žvelgiantiems į rytojų.

Mums visiems reikia saugios Europos ir savo piliečius galinčios apsaugoti Lietuvos. Saugios nuo karo ir krizių, nuo gyvenimus žlugdančių kainų ir išnaudojimo.

Mums reikia Europos, užtikrinančios saugią vaikystę ir senatvę, tinkamą sveikatos priežiūrą, socialines paslaugas ir galimybes mokytis. Europos, kuriai rūpi kiekvienas dirbantis ir kuriantis žmogus.

Todėl mes, socialdemokratai, dalyvaudami 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose, keliame 12 esminių tikslų, vedančių į tokią Europos Sąjungą, kuri gebėtų efektyviai ir greitai priimti savarankiškus sprendimus ją sudarančių valstybių narių ir piliečių labui.

Visa tai galima ir įmanoma pasiekti bei įtvirtinti sąžiningu darbu Jums.

Todėl Europos Parlamento rinkimuose, kurie vyks birželio 9 dieną, kviečiu Jus palaikyti Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatus ir mūsų programą „Pirmaujanti Europa“.

Nuoširdžiai

Vilija Blinkevičiūtė
LSDP pirmininkė

Socialdemokratų partijos kandidatai

2024 m. Europos Parlamento rinkimų
programa

Susipažinkite su svarbiausiais mūsų siekiais