×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT30 7300 0101 8280 0963 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

Miestuose ir regionuose – geresnė žmonių gyvenimo kokybė

Kiekvienam žmogui garantuoti kokybiškas švietimo, susisiekimo ir viešąsias paslaugas.

Mūsų veiksmai

  • Didinti investicijas į švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.
  • Daugiau ES investicijų skirti regionų infrastruktūros vystymui, o tai reiškia kelių ir susisiekimo gerinimą.
  • Išplėsti „Erasmus+“ programą atveriant galimybę joje dalyvauti dar daugiau studentų iš visų lygių ir tipų švietimo įstaigų.
  • Sukurti bendrą ES įperkamo būsto politikos planą, skirtą jaunoms šeimoms įsigyti būstą už prieinamą kainą.

Visi kandidatai

Kitos Jums rūpimos temos

Stambių korporacijų piktnaudžiavimo pažabojimas

Užkirsti kelią gamybos, finansų, energetikos, prekybos ir internetinių paslaugų gigantams kurti monopolijas, nepagrįstai kelti kainas ir pažeidinėti vartotojų teises

Mūsų veiksmai