×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT30 7300 0101 8280 0963 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

Stambių korporacijų piktnaudžiavimo pažabojimas.

Užkirsti kelią gamybos, finansų, energetikos, prekybos ir internetinių paslaugų gigantams kurti monopolijas, nepagrįstai kelti kainas ir pažeidinėti vartotojų teises

Mūsų veiksmai

  • ES valstybėse narėse įvesti didesnį kapitalo prieaugio apmokestinimą, o surinktus mokesčius skirti socialinei sričiai.
  • Įpareigoti didžiąsias skaitmenines kompanijas (pvz., Facebook, Alphabet (Google), TikTok, Amazon ir kt.) užtikrinti vartotojų teisę į privatumą ir taikyti sąžiningas kainas.
  • Suteikti daugiau galių vartotojų teisių apsaugos tarnyboms ir taip palengvinti žmonėms galimybes apginti savo teises.
  • Pavesti Europos Komisijai griežčiau taikyti konkurencijos taisykles ir antimonopolinius teisės aktus būtinųjų paslaugų (pvz., energijos) teikėjams.

Visi kandidatai

Kitos Jums rūpimos temos

Gyventojų apsauga nuo išorės grėsmių

Parama Ukrainos narystei ES ir veiksmingesnei šios kariaujančios šalies gynybai nuo Rusijos agresijos. Tvirtesnė Europos ir NATO partnerystė, o ES – patikimas jos valstybių narių gynybos ir saugumo ramstis.

Mūsų veiksmai