×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT30 7300 0101 8280 0963 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

Didesnė socialinė gerovė ir tolesnės pastangos kurti socialiai atsakingą Europą

Kiekvienam garantuota kokybiška darbo vieta ir sutelktas mūsų siekis pažaboti skurdą, socialinę atskirtį, išnaudojimą darbo rinkoje.

  • Padidinti kiekvieno ES gyventojo minimaliąją mėnesinę algą. 
  • Pasiekti, kad Europos vaiko garantijų iniciatyvai iš ES biudžeto būtų skirta bent 20 mlrd. EUR.
  • Paskatinti EP priimti direktyvą, reglamentuojančią skaitmeninių platformų darbuotojų darbą, taip ginant juos nuo išnaudojimo.
  • Patvirtinti keturių dienų darbo savaitę.

Mūsų kandidatai

Visi kandidatai

Kitos Jums rūpimos temos

Stipresnė europiečių sveikata ir ES valstybių bendradarbiavimas šioje srityje

 Veiksmingas, kokybiškas gydymas, slauga ir globa – arčiau kiekvieno žmogaus. 

Mūsų veiksmai